redundancy (2)liiasus Käib välisseadmete, arvutisüsteemide ja võrguseadmete kohta, mis võtavad üle andmetöötlus- või andmeedastuskoormuse, kui teised üksused üles ütlevad