communications controllersidekontroller Arvutit mitme sideliiniga ühendav juhtseade, mis teostab tegelikku andmeedastust ja -vastuvõttu ning mitmesuguseid sõnumite kodeerimise ja dekodeerimisega seotud tegevusi.

Sidekontrollerid on harilikult spetsiifiliste protokollide ja sideülesannete tarvis projekteeritud mitteprogrammeeritavad seadmed, erinedes sellega eesprotsessoritest, mida saab programmeerida erinevate protokollide ja võrgutingimuste jaoks