object libraryobjektikogu, objektiteek Objektorienteeritud programeerimises nimetatakse objektikoguks antud rakendusprogrammi objektide kogumikku