UPS (Uninterruptible Power Supply)puhvertoiteallikas, ups Elektrivõrgu rikete või häirete korral kasutatav varutoiteallikas. Väiksemad ja odavamad varutoiteallikad tagavad patareitoite mõneks minutiks, mis on piisav arvuti normaalseks väljalülitamiseks. Keerulisemad ja kallimad süsteemid on seotud elektrigeneraatoritega, mis võivad anda toidet mitme päeva jooksul.

UPS võib olla ühendatud failiserveriga sedasi, et toitevõrgu rikke korral saavad kõik võrgukasutajad hoiatuse viivitamatult salvestada failid ja lülitada arvutid välja.

Onlain-UPS tagab pideva eletritoite patareidelt, kusjuures patareisid vahelduvvooluvõrgust jooksvalt laetakse. Reserv-UPS, mida nimetatakse ka offlain-UPS’iks, võtab voolu võrgust ja lülitub ümber patareitoitele mõni millisekund pärast võrgutoite riket

Liini-interaktiivne UPS on onlain- ja reserv-UPS’i hübriid. Sarnaselt reserv-UPS’iga ei võta see kogu aeg voolu patareidest, kuid vajaduse korral lülitub patareitoitele ümber kiiremini. Seejuures kasutatakse pingeerinevuste silumiseks vooluvõrgust võetavat lisavõimsust.

Kui ülepingekaitse filtreerib välja pingetõusud ja impulsid ning pingeregulaator hoiab ühtlast pinget pingelanguste korral, kuid UPS hoiab arvutit töös ka siis, kui võrgutoide täielikult kaob. Enamasti tagavad UPS-süsteemid pingetõusude mahasurumise ja võivad tagada ka pinge reguleerimise