ODBMS (Object-oriented DBMS)objektandmebaas, objektorienteeritud andmebaasihaldur Objekte haldav andmebaasihaldur, kusjuures objektideks on abstraktsed andmetüübid. ODBMS sobib selliste andmete jaoks, mille suhted on keerulised, nii et neid on raske modelleerida ja töödelda tavalise relatsioonbaasihalduriga. ODBMS saab hakkama ka multimeedium-andmetüüpidega (pildid, audio ja video).

Relatsioonbaasihaldur on mõeldud arvude, tärkteksti ja kuupäevade töötlemiseks. See võib toetada ka suurobjektivälja, mis võib sisaldada mistahes binaarandmeid (pilt, video jne), kuid andmebaasiprogramm ei juhi suurobjekti otseselt. Tuleb kirjutada teine rakendus või kasutada suurobjekti töötlemiseks mingit vahevara. Objektandmebaasis võib pilt või videoklipp sisaldada alamprogrammi selle kuvamiseks, mida andmebaasihaldur dünaamiliselt käivitab.

Mõned objektandmebaasihaldurid on täielikult objektorienteeritud ja nende poole pöördutakse objektorienteeritud programmikeeles kirjutatud rakendusprogrammist. Teised lubavad pöördumist läbi SQL-taolise keele või sellest tuletatud keele.

Objektandmebaasihaldurid on näit. Servio Corporation’i Gemstone, Object Design’i Object Store ja Onto ONTOS DB. Üha enam esineb objektandmebaaside ühendamist relatsioonandmebaasidega, nii et tekib ühtne keskkond traditsiooniliste äritehingute, multimeediumandmete ja keeruliste struktuuride jaoks. UniSQL oli üks esimesi firmasid, mis hakkas taolist toodet pakkuma ning kõik suuremad relatsioonbaasihaldureid tootvad firmad on sellele eeskujule järgnenud.

Objektandmebaaside lühem nimetus on OODB (Object-Oriented Database)