abstractionabstraktsioon Objektorienteeritud programmeerimises objekti oluliste omaduste määramine. Abstraktsioon on üks võtteid objektorienteeritud projekteerimises, mis võimaldab luua objektideks nimetatavaid kasutaja-andmetüüpe