LOB (LIne-Of-Business) applicationtegevusalarakendus Firmakriitiline rakendus, mis on elutähtis ettevõtte edukaks haldamiseks, näit. raamatupidamis-, hankehaldus- ja ressursiplaneerimisrakendused. Tegevusalarakendused on harilikult suured ja keerukad programmid, mis sisaldavad mitut integreeritud tegevust ning on seotud andmebaasidega ja andmebaasihalduritega.

Üha enam seotakse tegevusalarakendusi võrgurakendustega, veebikasutajaliidestega ja personaalrakendustega (näit. e-post ja aadressraamatud)