SCM (Supply Chain Management)hankehaldus Ülevaade materjalidest, informatsioonist ja finantsidest nende liikumisel tarnijalt tootjale, tootjalt hulgimüüjale, hulgimüüjalt jaemüüjale ja jaemüüjalt lõpptarbijale. Hankehaldusega kaasneb nimetatud voogude koordineerimine ja integreerimine nii firmasiseselt kui firmadevaheliselt. Öeldakse, et efektiivse hankehalduse ülimaks eesmärgiks on laoseisu vähendamine (eeldusel, et tooted on kättesaadavad just siis, kui neid vaja läheb). Eduka hankehalduse lahendustena võistlevad omavahel keerukad veebiliidesega tarkvarasõsteemid ja veebipõhiste rakendusteenuste pakkujad (ASP), kes lubavad pakkuda nende teenuseid rentivatele firmadele hankehalduse teenuseid kas osaliselt või täielikult.

Hankehalduse vood võib jagada kolmeks põhivooks:

  • tootevoog
  • infovoog
  • rahavoog
Tootevoog tähendab kaupade liikumist tarnijast kuni lõpptarbijani, samuti igasuguseid tarbijate pretensioone ja teenusevajadusi. Infovoog tähendab tellimuste edastamist ja info pidevat värskendamist selle kohta, millises staadiumis on toodete kohaletoimetamine. Rahavoog koosneb krediiditingimustest, maksegraafikutest ning komisjoni- ja valdusõigustingimustest.

On olemas kaks põhilist SCM tarkvara liiki - planeerimisrakendused ja täitmisrakendused. Planeerimisrakendused kasutavad kõrgetasemelisi algoritme, et teha kindlaks parim tellimuse täitmise viis. Täitmisrakendused jälgivad kaupade füüsilist seisu, materjalide haldamist ja kõiki osapooli puudutavat finantsinformatsiooni.

Mõned SCM rakendused põhinevad avatud andmemudelitel, mis toetavad andmete ühiskasutust nii firmasiseselt kui -väliselt (viimast nimetatakse laiendatud ettevõtteks ja see haarab antud ettevõtte olulisi tarnijaid, tootjaid ja lõpptarbijaid). Need ühiskasutusega andmed võivad sisalduda erinevates andmebaasides või andmeaitades, mis asuvad eri paikades ja firmades.

Andmete ühiskasutus "ülesvoolu" (tarnijatega) ja "allavoolu" (klientidega) võimaldab vähendada toodete turulejõudmisaega ja kulusid ning lubab kõigil tarneahela osapooltel paremini hallata jooksvaid ressursse ja planeerida tulevasi vajadusi.

Üha rohkem firmasid pöördub veebisaitide ja veebipõhiste rakenduste poole osana SCM-lahendustest. Rida suuri veebisaite pakub e-hanke turge, kus tootjad saavad tarnijatega kaubelda ja isegi oksjonipakkumisi teha