HomeRF (Home Radio Frequency)Raadio-personaalvõrgu (PAN) tehnoloogia firmade ühenduselt HomeRF Working Group, Portland, OR (www.homerf.org, mille 1998.a. asutasid Compaq, IBM, HP jt. HomeRF kasutab SWAP-protokolli ja pakub avatud standardit digitaalkõnesignaali ja andmete edastamiseks mobiilseadmete (sülearvutid, elektronmärkmikud, mobiiltelefonid jms) vahel 2,4 GHz sagedusalas. 50 m raadiuses on võimalik adresseerida kuni 127 seadet, kusjuures andmekiirus on 1 või 2 Mbit/s. HomeRF on tuletatud DECT-standardist ning kasutab sageduse hüpitamist 50 korda sekundis. Iga 20 ms kaader sisaldab üht CSMA/CA pilu (tavaliselt andmed) ning kuut täisdupleks TDMA pilu (tavaliselt kõne). HomeRF toetab ka TCP/IP protokolli standardis IEEE 802.11