payloadkasulik koormus Mingi struktuuri andmekandevõime. Sidesüsteemides mõeldakse selle all harilikult seda andmepaketi või kaadri osa, mis sisaldab sõnumi sisu, sellal kui talitlusandmeid sisaldavat päist peetakse talitluskoormuseks (overhead)