fixed-pitch fontpüsisammuga font Font, kus kõik tähemärgid võtavad ühepalju ruumi (on ühelaiused). Sellist kirja teevad mehaanilised kirjutusmasinad ja odavad printerid ning praegugi peetakse seda kõige sobivamaks ärikirjadele. Püsisammuga font on näit. Courier.

Ajalehtede, ajakirjades ja raamatutes kasutatakse enamasti proportsionaalfonte, näit. Times New Roman, kus erinevad tähemärgid on erineva laiusega