ICE (Information and Content Exchange)teabe- ja sisuvahetus Andmete ühiskasutuse spetsifikatsioon, mis võimaldab ühel veebisaidil hankida andmeid teiselt veebisaidilt. Metalipikuid kasutades annab ICE standardse meetodi firmaandmete defineerimiseks. ICE põhineb XML’il ja OPS’il