hard error (2)raske viga Viga, mis vajab kasutaja sekkumist, näit. lugemisviga kõvakettalt (disk read error), ketas pole valmis (disk not ready), st. ketas pole pandud kettaajamisse, printer pole valmis (printer not ready), st. printeris pole paberit jne.