zip (2)zippima, kokku pakkima Faile PKZIP-programmi või sellega ühilduva tihendusprogrammi abil tihendama. Tihendatud failide nimelaiendiks on .ZIP