breakpointkatkestuspunkt Etteantud punkt programmis, kus täitmine ajutiselt katkeb. Vastavad read lähteprogrammis märgitakse ära kui katkestuspunktid. Kui programmi täitmisel jõuab järg katkestuspunktini, programmi täitmine peatub ja programmeerijal tekib võimalus uurida programmi olekut (registrid, muutujad jne). Pärast uurimist võib programmeerija jätkata programmi täitmist ridahaaval või lasta programmil joosta lõpuni või järgmise katkestuspunktini