development system (2)



arendussüsteem Rakendusprogrammide kirjutamiseks kasutatav arvuti koos vastava tarkvaraga