word wrapreamurdmine, reavoltimine Teksti paigutamine etteantud veeriste vahele, rea lõppu mitte mahtuva sõna ülekandmine uuele reale