JMAPI (Java Management API)Java haldus-rakendusliides Programmeerimisliides firmalt Sun, mis on ette nähtud võrkude ja süsteemide halduseks üle veebi. Kasutab võrgusõlme kohta käiva informatsiooni salvestamiseks üldise infomudeli (CIM) skeemi