MIB (Management Information Base)



haldusinfobaas SNMP struktuur, mis kirjeldab parajasti kontrollitavat seadet