key fieldvõtmeväli Kirje väli, mis sisaldab selle kirje unikaalset identifikaatorit. Viimane võimaldab eristada antud kirjet kõigist teistest kirjetest failis või andmebaasis. Tüüpilised võtmeväljad on näit. arve number, toote kood või kliendi nimi