trn (Threaded ReadNews)



Populaarne uudiselugaja Useneti uudisgruppide lugemiseks. Kujutab endast rn (ReadNews) täiustatud versiooni ning sisaldab jutulõngu