bill presentmentarve esitamine Arve või faktuuri esitamine kliendile tasumiseks. Vahendusfirmade spetsialistid võistlevad pankadega, pakkudes võimalust esitada arveid mitte paberil, vaid elektroonilisel kujul üle interneti. Eriti perspektiivseks peetakse sellist arvete esitamise viisi suurt hulka kliente teenindavate firmade puhul (näit. elektri- ja veevarustuse firmad)