monitoringseire, püsikontroll Andmetöötlussüsteemi tegevuse jälgimine analüüsi eesmärgil