functional unitfunktsionaalüksus Etteantud otstarbega riistvara- ja/või tarkvaraüksus