scan (2)läbi vaatama, järjest kontrollima Näit. teksti, kirjeid