scan (3)skaneerima Elektronkiirega kuvariekraani pinda süstemaatiliselt reakaupa vasakult paremale ja kaadrikaupa ülalt alla läbi jooksma

Vt. ka scan line