bit-oriented protocolbittorienteeritud protokoll Sideprotokoll, mis kasutab juhtkoodidena baidis sisalduvaid individuaalseid bitte, näit. IBM’i SDLC

Vt. ka byte-oriented protocol