decompress



lahti pakkima Tihendatud (kokku pakitud) faili originaalkuju taastama