brick-and-mortarkivist, füüsiline Traditsiooniline äri, mis teenindab kliente näost-näkku füüsilises kaupluses või kontoris, mida firma omab või rendib (näit. kaubamaja või pangakontor). Veebiäridel on tavaliselt madalamad kulutused ja suurem paindlikkus kui füüsilistel äridel