NSA (National Security Agency)Riiklik Julgeolekuagentuur USA valitsusorgan, vastutab riikliku julgeoleku eest

www.nsa.gov