storage systemmälusüsteem, salvestisüsteem Arvutisüsteem, mis varustab salvestiga üht või mitut hosti

Vt. ka SAN ja RAID