OTP (One Time Programmable)ühekordselt programmeritav Käib püsimälude (näit. ROM või EEPROM) kohta, mida programmeeritakse valmistajatehases ja mille sisu pole hiljem võimalik muuta