OTP (Open Trading Protocol)



avatud kaubandusprotokoll Kasutatavast riist- ja tarkvarast sõltumatult ühesuguseid tulemusi andev e-kommertsi protokoll