call (2)kutse Sides nimetatakse kutseks edastava jaama poolt vastuvõtva jaamaga ühenduse loomiseks ettevõetavat tegevust sissehelistamisega võrgus. Jaama all mõeldakse siin telefoniaparaati, arvutit, tööjaama või mistahes muud terminali