dial-up network (2)sissehelistamisega võrk Arvutivõrk, millele saab eemalt juurdepääsu üle modemi

Vt. ka dial-up