button (1)nupp Arvuti või välisseadme küljes olev nupp, millele vajutades saab aktiveerida mingit tegevust