CBT (Computer-Based Training)arvutipõhine õpe Arvutite kasutamine õpetamisel ja õppimisel. CBT programme nimetatakse õppevaraks ja need võimaldavad interaktiivsete õppeseansside läbiviimist kõigis õppeainetes. Sellised programmid sisaldavad rohkesti graafikat ja neid avaldati algul laserketastel ning nüüd Internetis. CBT õppevara kirjutamisel kasutatakse enamasti loomekeeli (authoring language), mis on mõeldud interaktiivsete küsimus-vastus tüüpi seansside loomiseks

Vt. ka e-learning, CMI ja Web-based training