CMI (Computer-Managed Instruction)raalõpe Arvutite kasutamine õpetamise korraldamiseks ja läbiviimiseks. Võimaldab koostada teste, jälgida testide tulemusi ja seirata õpilaste edasijõudmist