authoring programloomeprogramm Programm, mis võimaldab luua õpikuid, CBT õppevara, veebisaite, CD-ROM’e ja muid interaktiivseid programme. Loomepaketid pakuvad enamasti kõrgetasemelisi visuaalseid vahendeid, mis võimaldavad luua täielikke süsteeme ilma, et oleks vaja tunda progammeerimist (kuigi paketis võib sisalduda ka firmaomane (proprietary)loomekeel)