declarationdeklaratsioon Programmikeele käsk või lause, mis defineerib andmeid (välju, muutujaid, massiive jne) ja ressursse, kuid ei loo täidetavat koodi