discussion groupdiskussioonirühm Igasugune süsteem, mis toetab rühmasõnumivahetust, näit. ühiskasutusega postkast, Usenet, teatetahvlisüsteem, võibolla ka meililist, mida kasutatakse sõnumite avaldamiseks mingil kindlal teemal