NCSC (National Computer Security Center)Riiklik Arvutiturbe Keskus USA Riikliku Julgeoleku Agentuuri (National Security Agency) allüksus, mis defineerib arvutitoodete usaldusväärsuse kriteeeriume. Allpool on toodud USA Kaitseministeeriumi standard 5200.28 (Trusted Computer Systems Evaluation Criteria - TCSEC), mis on tuntud ka Oranži Raamatu (Orange Book) nime all ning ka vastav Euroopa standard. Punane Raamat (Red Book) on Oranži Raamatu vaste arvutivõrkudele

Tase D: mitteturvaline süsteem

Tase C: kasutatakse vabalt määratavat pääsukontrolli (Discretionary Access Control - DAC), s.t. andmete omanik saab ära määrata, kellel on õigus andmetele juurde pääseda
C1: Kasutaja peab sisse logima, kuid on lubatud rühma-kasutajanimed
C2: Nõutav on iga kasutaja individuaalne parooliga sisselogimine ja turvarevisjoni mehhanism

A ja B tasemed tagavad kohustusliku pääsukontrolli (Mandatory Access Control - MAC), mille aluseks on standardsed Kaitseministeeriumi load. Iga andmestruktuur sisaldavad tundlikkustaset, näit. täiesti salajane, salajane ja avalik ning sellele pääsevad juurde ainult need kasutajad, kellel on vastava taseme luba.

B1: Kaitseministeeriumi loatasemed
B2: Garanteerib raja kasutaja ja turvasüsteemi vahel Tagab kindluse, et süsteemi saab testida ja lubade taset ei saa alandada
B3: Süsteemi iseloomustatakse matemaatilise mudeli abil, mis peab olema usaldusväärne

A1: Süsteemi iseloomustatakse matemaatilise mudeli abil, mis peab olema tõestatud. Kõrgeim turbetase. Kasutatakse armeearvutites

Euroopa tasemed

Euroopa Infotehnoloogiaturbe Hindamise Kriteeriumid (European Information Technology Security Evaluation Criteria - ITSEC) sarnaneb TCSEC-le, kuid hindab funktsionaalsust (F) ja efektiivsust (F) eraldi.    Orange
    Book
    TCSEC  ITSEC
    D    E0
    C1   F-C1, E1
    C2   F-C2, E2
    B1   F-B1, E3
    B2   F-B2, E4
    B3   F-B3, E5
    A1   F-B3, E6