network appliance (1)võrgumasin Spetsiaalselt võrgus kasutamiseks mõeldud seade. Näit. veebiserverid, puhverserverid ja failiserverid võivad olla realiseeritud kas tavaliste üldotstarbeliste arvutitena, millel käitatakse vastavat tarkvara, või siis võrgumasinatena, mis on valmistatud spetsiaalselt selleks otstarbeks ega tee midagi muud