color space conversionvärvusruumi teisendus Ühe värvussignaali teisendamine teiseks. Harilikult peetakse silmas YUV analoog-videosignaali teisendamist digitaalseks RGB videosignaaliks