SchemeMIT’is ja Indiana Ülikoolis loodud programmikeele LISP "murre". Texas Instruments lõi Scheme versiooni personaalarvutitele nimega PC Scheme