distributed applicationhajusrakendus Rakendusprogramm, mille täitmine on hajutatud paljude arvutite vahel. Viimased võivad paikneda kas ühes kohtvõrgus , ühes laivõrgus või olla hajutatud üle kogu maailma ja suhelda üle Interneti