bit sequence



bitijada Teatud viisil järjestatud nullide ja ühtede jada

Vt. ka bit