WINS (Windows Internet Naming Service)Windows’i internetinimeteenus Microsoft’i nimeteisendus tarkvara, mis töötab Window NT ja Windows 2000 serveritel ja teisendab NetBIOS-nimed IP-aadressideks. Windows’i arvutitele omistatakse NetBIOS-nimed, mis TCP/IP protokolli kasutamisel tuleb teisendada IP-aadressideks.

Windows’i arvutid esitlevad end WINS-serverile, nii et teised Windows’i arvutid saavad serverit küsitleda IP-aadresside teadasaamiseks. Kuna WINS-serverit ennast identifitseeritakse IP-aadressi järgi, mida on võimalik marsruutida üle alamvõrkude, siis võimaldab WINS ühes kohtvõrgu segmendis asuvatel Windows’i arvutitel leida teistes kohtvõrgu segmentides asuvaid Windows’i arvuteid nime järgi