resolution (2)lahendamine Näit. konflikti lahendamine