object-oriented analysisobjektorienteeritud analüüs Ülesande uurimine selle modelleerimise abil üksteist vastastikku mõjutavate objektide rühmana. Objekt on ära määratud oma klassi, andmeelementide ja käitumisega. Näit. tellimuste töötlemise süsteemis arve on klass ning printimine, vaatamine ja kogusumma arvutamine on selle käitumine. Objektid (üksikud arved) pärivad selle käitusmise ja ühendavad selle oma andmeelementidega